Aanvang quiz

21-5-2018

Op de quizavond, zaterdag 26 mei, worden aan de teamleiders om klokslag 18.00 uur de vragenboeken uitgereikt. Deze vragenboeken dienen diezelfde avond vóór 23.00 uur (precies) weer ingeleverd te zijn. Dit alles bij Du Commerce op de Statie.