Goede doelen.

20-4-2018

Over het goede doel.

Beste quizzers,

We hebben gemerkt dat er rond het begrip “goede doel” enige onduidelijkheid bestaat. Onduidelijkheid die door onszelf is veroorzaakt. Immers in onze berichten (reglement, website, krant) hebben wij het zowel over “een goed doel” als over “een Valkenswaards goed doel”.  Dat laatste, dat Valkenswaards goede doel,  was onze bedoeling. Wij dachten en denken dat dat het best aansluit bij  een van de belangrijkste doelstellingen van de quiz, het bevorderen van de sociale samenhang in ons dorp. Uit de tot nu toe binnengekomen inschrijvingen blijkt dat een aantal teams een meer algemeen, niet specifiek Valkenswaards goed doel heeft gekozen (bijv. KiKa, KWF, Samenloop voor hoop, …….) Wij zullen die keuzes uiteraard respecteren, maar willen die teams toch verzoeken om hun goede doel te heroverwegen.

Waar naar onze mening geen onduidelijkheid over kan bestaan is over de voorwaarde dat daar waar het prijzengeld ten goede zal komen aan een (lokale) vereniging of stichting deze vereniging of stichting ingeschreven moet zijn bij de Kamer van Koophandel c.q. notarieel opgericht moet zijn. Wij willen met deze bepaling voorkomen dat het prijzengeld gaat naar ad hoc opgerichte tijdelijke clubjes. Wij zullen de teams hieraan dan ook aan houden.

Met vriendelijke groet,

De organisatie