De spanning stijgt

30-4-2018

Nieuwsbrief 2

De spanning stijgt

Op de drempel van mei gaan we lekker door met het opvoeren van de spanning richting de grote dag van Eureka! De Grote Valkenswaardse Dorpsquiz.
Zaterdag 26 mei nadert immers met rasse schreden en het is voor alle deelnemers uiteraard zaak om die dag optimaal voorbereid aan de start te verschijnen.
Inmiddels sijpelen bij de organisatie van Eureka! berichten binnen dat her en der al teams het hoofd hebben gebroken over de te volgen werkwijze en 'tactiek' op de 26e.
Hebben we genoeg teamleden aan boord?
Hoe regelen we de onderlinge communicatie?
Wie houdt het overzicht binnen het team?
Alles geregeld met onze telefonische hulplijnen naar vrienden en bekenden die specifieke kennis in huis hebben?
Het zijn dit soort vragen - en de antwoorden daarop - die uiteindelijk voor een belangrijk deel het succes van een quizteam zullen bepalen.
Want, hooggeëerde deelnemers, wees ervan overtuigd: Eureka! De Grote Valkenswaardse Dorpsquiz is in alle opzichten een 'wedstrijd' van formaat.
Geen quizje maar een QUIZ dus.
Met lastige, soms superlastige vragen.
Met uitdagende opdrachten, die creativiteit én improvisatievermogen op de proef stellen.
Maar ook - ter geruststelling - met heel wat onderwerpen die voor een wakkere inwoner van Valkenswaard geen onoverkomelijke problemen hoeven op te leveren.
Voor elk wat wils, luidt het cliché. En zo is het.....

Ondertussen neemt ook de spanning toe onder de bestuurs- en redactieleden van Eureka!.
Wat maanden geleden, bij de eerste vergaderingen en brainstormsessies, nog zo klein en ver weg leek, is nu - met ruim 70 deelnemende teams - heel groot en dichtbij.
We kijken met z'n allen uit naar dat moment op 26 mei, als tegen zessen de teamcaptains het vragenboek (aangevuld met enkele attributen....) komen afhalen bij Du Commerce.
We stellen ons voor hoe het in de daarop volgende vijf uren zindert in tientallen Valkenswaardse huiskamers, hoe op enkele plekken in het dorp (nog geheim!) teamleden in actie zijn, hoe tegen elven de ene na de andere teamleider hijgend het al dan niet volledig ingevulde vragenboek komt inleveren.....
Inderdaad, de spanning stijgt.