Het bestuur

BESTUUR

Vincent Van Herk       Voorzitter

Rogier van Rosmalen  Secretaris

Annelies Dirx             Penningmeester

Roel van Wijk            Bestuurslid

Koen Verhoeven        Redactie

Het bestuur is onbezoldigd.