Het bestuur

BESTUUR

Vincent Van Herk       Voorzitter

Juultje Werts             Secretaris

Annelies Kingma        Penningmeester

Willem Sterken          Bestuurslid

Riks Werts                 Bestuurslid

Koen Verhoeven         Redactie

Het bestuur is onbezoldigd.